Auto Spektrum Sp. z o.o.

al. Powstańców Śląskich 24
30-570 Kraków
Infolinia 12 38 48 413

 

NIP 679-309-13-82

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym . KRS 0000123456

Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN